Looduslikud viimistlusmaterjalid

Kasutame hoone sise ja välisviimistluses looduslikke viimistlusmaterjale. Nii on tagatud, et viimistlus on ehitusfüüsikaliselt õige – kõik viimistluskihid lasevad veeauru läbi, mis väldib umbsetest kihtidest põhjustatud niiskus- ja hallitusprobleemid ning tagab maja säilimise ja tervisliku ruumikliima.  Savikrohv oma niiskust tasakaalustavate omaduste ja looduslikes  toonides on väga kaasaegne siseviimistlusmaterjal. Lubikrohvi on võimalik kasutada edukalt nii sise kui välisviimitluses. Looduslike värvidega kindlustame, et meie lähimasse keskkonda ei satu tervisele kahjulikke ühendeid. 

Loodussõbralik ehitus

Kasutame hoonete ehitamisel, renoveerimisel ning siseviimistluses võimalikult palju looduslikke ja kohalikke materjale.

 Ehitame Cob tehnikas ning pakume kaasaegseid lahendusi pilliroo  kasutamisel soojustusena hoonetes.

 Meie meistritel on head praktilised  kogemused põhumaja ehitamisel,  

kergsavist ja massiivsavist hoonete püstitamisel.

Säästev renoveerimine

 Hindame, et vana on unikaalne, sageli käsitööna ja valitud looduslikest materjalidest ehitatud ning uute looduslike materjalide tänapäevaseks kasutamiseks igati sobilik keskkond.Vana materjali lammutamise ja eemaldamise asemel,  püüdkem kõigepealt leida võimalusi olemasoleva korrastamiseks või taaskasutamiseks.Vana maja ei olegi tarvis alati totaalselt muuta, vaid kõrvaldada tuleb ajaga ilmnenud selged puudused, parandada hooldamatuse ning kulumise läbi tekkinud vead ja võttagi vana maja kui teistmoodi ja unikaalset keskkonda, mida tasub väärtustada. Meie meistritel on Eesti mõistes unikaalsed kogemused savimajade renoveerimisel, saame vajadusel hakkama ka vanade talu ja teiste puithoonete remontimisega.